Openbadges

AÇIK ROZETLER

Profesyonel yetkinlikleri sergilemenin çevrimiçi ve digital yolu.

İş piyasalarında önemli bir değişim yaşanıyor. Kuruluşlar çalışanları yeniden eğitmek için büyük bir yükle karşı karşıyayken, profesyoneller daha rekabetçi bir işgücü için sürekli gelişim peşinde koşmaktadır. Bu durum potansiyel işverenler tarafından hızlı bir şekilde tanınabilecek yeni beceri ve yetkinlikleri sergilemek için alternatif ve özelleştirilmiş bir tanımlamaya ihtiyaç duymuştur. Böylesi bir çözüm, Açık Rozetler (Open Badges) olarak da bilinen açık kaynaklı dijital rozetler olmaya başlayacaktır.

ReSkills Training olarak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sonrasında katılım belgesi, sertifika vb. belgeler ile birlikte tüm dijital ortamlarda, ortak görünürlüğe sahip açık rozetler ver-mektedir. Her bir etkinlik sonrası kazanılan yetkinlikleri ifade eden açık rozetlerimiz katılımcılarımızın katıldıkları etkinliğe özel olarak dijital ortamlardan kendilerine iletilmektedir.

Bu yazı ile de Açık Rozetler (Open Badges) ve ötesinde nasıl kullanıldıkları ile ilgili temel bilgileri açıklamaya çalışarak size yeni bir dünyanın ipuçlarını vermeyi planladık.

Açık Rozetler altyapısı öğrenmeyi tanımak ve doğrulamak için kullanılan çevrimiçi bir standarttır. MacArthur Vakfı'ndan fon sağlayan Mozilla Firefox web tarayıcısını ücretsiz kullanıma açmıştır. Şimdi IMS Global Learning Consortium tarafından onaylanıyor ve yürütülüyor. Açık Rozetler bilgi açısından zengindir, veren kurum, kriterler ve kanıtları doğrulayan dahili veriler içerir. Mozilla “Sırt Çantası (Back-pack)”ve sosyal medya platformları da dahil olmak üzere çeşitli çevrimiçi ortamlarda saklanabilirler. Açık Rozetler resmi olmayan öğrenme, mesleki gelişim, topluluk ve gönüllü çalışmaları kanıtlamak için kullanılabilmektedir.

Dijital rozet, kazandığınız bir becerinin çevrimiçi temsilidir. Açık Rozetler bu konsepti bir adım daha ileri götürür ve güvenilir organizasyonlar aracılığıyla becerilerinizi, ilgi alanlarınızı ve başarılarınızı doğrulamanızı sağlar ve bu bilgileri rozet görüntü dosyasına ekleyerek gelecekteki erişim ve inceleme için meta verileri (Metadata) kodlar. Sistem açık bir standarda dayandığı için, kazananlar, hem çevrimiçi hem de kapalı olmak üzere başarılarının tam hikayesini anlatmak için farklı yayıncılardan gelen birden fazla rozeti birleştirebilir. Rozetler, kazananların web'de istedikleri her yerde görüntülenebilir ve bunları istihdam, eğitim veya yaşam boyu öğrenme için paylaşabilir.

Açık Rozet (Open Badges) Nedir ?

Açık Rozetler, daha fazla kabul ve birlikte çalışabilirlik sağlayan açık standartlara uyan dijital rozetlerdir. Özellikle, Açık Rozet’leri aşağıdaki ana ayrımlarla tanıyabiliriz:

  • Açık Rozetler hiçbir kuruluş tarafından kontrol edilmez. Bunun yerine, özgür, açık kaynaklıdır ve dünya çapında topluluklar tarafından erişilebilirdir.
  • Açık Rozetler kanıta dayalıdır. Rozetin kim, neden ve ne için verildiği hakkında bilgi meta veri olarak kodlanmıştır.
  • Açık Rozetler saklanabilir. Zengin bir ekosistem oluşturarak farklı kuruluşların dijital rozetleri birbiri üzerine inşa edilebilir.
  • Açık Rozetler taşınabilir. Bir ortamda kazanılan rozetler başka bir ortamda paylaşılabilir.
  • Açık Rozetler kullanıcının kontrolündedir. Rozetler kullanıcı tarafından yayınlanana kadar gizlidir.

Açık Rozet kullanmanın avantajları nelerdir ?

Açık Rozetler, işverenler, profesyoneller ve eğitim sağlayıcıları arasındaki beceri ve yetkinlikleri tanımak için ortak bir çerçeve oluşturur. Tüm taraflarca kabul edilip kullanıldığında, açık rozetler, mesleki başarıyı tanımlayan ve belirli ortak standartlar ile ortak dil oluşturan, önemli bir iletişim kanalı haline gelir. Kuruluşlar için açık rozetler tanınmış ve kanıtlanmış beceri ve yetkinlikler yoluyla kaliteli profesyonellerin belirlenmesine yardımcı olur.

Bireyler için, açık rozetler bu becerileri ve yetkinlikleri sergilemenin bir yoludur, bu da onları iş piyasasında daha görünür kılar. Açık Rozet’ler kariyer sayfalarında, başvurularda ve dijital platformlarında koşturulan yapay zeka taramalarında makineler tarafından okunabilir bilgileri içerdiği için kişilerin doğru fırsatlar için seçilmesini kolaylaştıracaktır. Bu durumda yakın gelecekte sadece Açık Rozet’lerden oluşan CV ler olması beklenebilir. Resmi veya resmi olmayan tüm eğitim kurumları kendi müfredatlarını Açık Rozet sistemi ve “Yetkinlik Yolları” (Pathways) ile yöneteceklerdir ki şu anda halen hazırda bu sisteme geçmiş liseler, üniversiteler ve özel enstitülerin sayısı hiç de az değildir.

Açık Rozet (Open Badges) Nasıl Çalışır ?

Rozet ekosisteminde dört ana oyuncu vardır: Kazananlar , Veren Kuruluşlar, Göstericiler ve Kabul Edenler. Bu oyuncuların dijital bir rozet kazanma, verme, talep etme, paylaşma ve tanıma sürecinde nasıl etkileşime girdiğini açıklayan temel iş akışı aşağıdaki diyagramda açıklanabilir.

Kazananlar : Rozetleri kazanan kişilerdir. Kazananlar, dijital rozet kriterlerinin bir parçası olarak belirtilen şartları yerine getirdikleri veya tamamladıkları için dijital rozetler talep edebileceklerdir. Kazananlar, rozet veren çeşitli kurumlardan açık (dijital) rozetleri toplar.

Veren Kuruluşlar : Değerlendirme standartlarına göre rozetleri veren kuruluşlardır. Çeşitli sağlayıcılar dijital rozet yayıncıları olarak hizmet vermektedir, örneğin üniversiteler, meslek kuruluşları ,çeşitli eğitim ve yeniden eğitim programları bu grupta sayılabilir. Açık rozetler şirketler tarafından da çalışanlarına iç promosyonlar, yıldız performansa sahip bireylerin tanınması ve profesyonel büyümeyi desteklemek için verilebilir. Rozet veren kurumlar, rozet kazananların açık rozetlerini talep edebilecekleri açık rozet (Open Badges) yazılımı kullanacaklardır.

Göstericiler : Açık rozetleri kazananlar adına görüntüleyen web tabanlı platformlardır. Kazananlar rozetleri LinkedIn, Facebook, Twitter ve kişisel ePortfolyolar gibi çeşitli platformlar üzerinden paylaşabilirler. Bu tür rozetlerin paylaşılması, potansiyel kanıt olarak ortaklıklar, yeni işler, yeni eğitim fırsatları vb. İçin kapılar açan açık kanıtlar ve tanınmış destek yoluyla beceri ve bilgileri göstermek için verimli bir ortam yaratır.

Kabul Edenler : Rozeti bu yetkinlik ve / veya becerinin kazanıldığının kanıtı olarak kabul eden kişi ve kuruluşlardır.

Açık rozetlerin hazırlanmasında teknik destek ve altyapı sağlayan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlere “Açık Rozet Platformları” denir. Bunlardan bazıları Openbadge.me, Badgr.io, Credly, Bange Alliance, Accredible, Open Badge Factory ‘dir.

Açık Rozet’leri kimler kullanıyor ?

Open Badges web sitesi, rozet kullananların yani rozet veren ve tasarlayanlar kuruluşların uzun bir listesini sunmaktadır. Listede başlıca Güney Kaliforniya Üniversitesi, Illinois Üniversitesi ve UC Davis; Disney-Pixar, Gogo Labs, IBM ve Microsoft gibi kuruluşlar yer almaktadır. Bu kuruluşlar arasında Smithson Quests gibi farklı bölgelerdeki öğrencileri keşif ve işbirliği yolu ile öğrenirken bir yandan da birbirine bağlayan ve ödüllendiren programlar da bulunmaktadır. Öğrenciler çevrimiçi etkinlikler yaparlar ve birçok durumda etkinikler çevrimiçi eğitim konferansları ile bütünleştirilir böylece aldıkları rozetler ile devam etmeleri için teşvik edilir. Görevler okul müfredatları ile uyumludur ve sınıfa uygundur. Eğitimciler de yine bu konferanslara katılarak rozet kazanabilmektedir.

Bizim faydalandığımız kaynaklar aşağıdaki gibidir.
Daha kapsamlı bilgi için kaynakçaları okumanızı öneririz.
Kaynakçalar :
openbadges.org
What Is A Badge ? (Youtube)
What are open badges ? (Wiki)
blogs.iadb.org